http://muzeumcieszyn.pl
Więcej szybciej lepiej Drukuj Email

 Wystawa czynna od 19.04.2013 do 24.05.2013

Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszaj± na wystawę zatytułowan±: „Więcej, szybciej, lepiej”.

Sze¶ćdziesi±t lat temu w „Trybunie Robotniczej” ukazał się apel Wincentego Pstrowskiego, górnika z zabrzańskiej kopalni. Apel został zatytułowany „Kto wyr±bie więcej niż ja” i został uznany za pocz±tek ruchu współzawodnictwa pracy w powojennej Polsce. Od tego czasu przodownicy pracy stopniowo pojawiali się we wszystkich gałęziach przemysłu: od górnictwa, poprzez hutnictwo, aż do przemysłu stoczniowego i włókienniczego. Przoduj±ce trójki murarskie pojawiły się na wielkich placach budowy. Walka o jak najlepsze wyniki rozgorzała nawet w¶ród rolników i oborowych, a obraz kobiety-traktorzystki znany jest po dzi¶ dzień.

Ówczesne władze prze¶cigały się w pomysłach, by jak największ± liczbę obywateli zachęcić do wzięcia udziału we współzawodnictwie. Najlepsi przodownicy pracy otrzymywali szybkie awanse na wyższe stanowiska. Tak było w przypadku Bernarda Bugdoła, który z rębacza dołowego stał się dyrektorem jednej z kopalń. Dla tych, którzy w zakładowych rankingach plasowali się na najwyższych miejscach w¶ród przodowników pracy, czekały także samochody, motocykle, lampowe odbiorniki radiowe, a nawet mieszkania na nowo wybudowanych osiedlach.

Na wystawie zostan± przedstawione stare fotografie oraz archiwalne dokumenty wraz z odpowiednim komentarzem. Wszystko to ma na celu zobrazować rozwój współzawodnictwa pracy i przybliżyć ówczesn± rzeczywisto¶ć.

Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko