http://muzeumcieszyn.pl
Zaginiony świat Żydów na Śląsku Cieszyńskim Drukuj Email

Wystawa czynna od 21.01.2013 do 17.02.2013

 Wystawa została zoorganizowania przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz  Stowarzyszenie Obywatelskie Ducatus Teschinensis, z którym współpracuje już od kilku lat, głównie przy realizacji międzynarodowych projektów (publikacje „Cieszyńskie wydarzenia XIX-XX wieku”, „Obrzędowość rodzinna i doroczna na Śląsk Cieszyńskim”). Komentarz do wystawy wygłosił prof. dr hab. Janusz Spyra, który jest zarówno autorem opisów do fotografii. Zaprezentowane na wystawie zdjęcia zostały udostępnione przez archiwa, muzea oraz osoby prywatne. Na wystawie zostały przedstawione tematy takie jak historia, religia, ludzie, działalność, działalność polityczna -  holocaust. Do każdego tematu został opracowany komentarz oraz zdjęcia (pamiątki religijne, dawne pamiątki zniszczeń dokonanych przez Niemców, cmentarze żydowskie, wybitne żydowskie osobistości, stowarzyszenia itp.).

Wystawę można oglądać w piwnicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Výstavu připravilo Muzeum Śląska Cieszynskiego společně s občanským sdružením Ducatus Teschinensis, se kterým spolupracuje již několik let zvláště na mezinárodních projektech (publikace Těšínské události 19. - 20. stol., Lidové zvyky a obyčeje na Těšínském Slezsku). Komentář k výstavě a popisky k fotografiím připravil prof. Janusz Spyra. Fotografie poskytly archivy, muzea i soukromí sběratelé.Na výstavě jsou představeny témata jako Historie, Náboženství, Lidé, Činnost a Politická činnost - Holokaust. Ke každému tématu je zpracovaný komentář a fotografie (náboženské památky, bývalé památky zničené Němci, židovské hřbitovy, významné židovské osobnosti, sdružení atd.).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko