http://muzeumcieszyn.pl
WCZESNE ŚREDNIOWIECZE NA GÓRZE ZAMKOWEJ W CIESZYNIE Drukuj Email

 Wystawa czynna od 15.09.2012 do 31.12.2012

  „Pewnego mglistego poranku we wrześniu stanąłem przed gęstym parkanem ogradzającym szczyt Góry Zamkowej w Cieszynie. Na bramie tabliczka ze srogim napisem, że Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego zabrania tutaj wstępu osobom nie zatrudnionym. Namacałem wiec w kieszeni papier z pieczęciami i podpisami tegoż Kierownictwa i sam sobie uchyliłem podwoi. Na razie nic. Pusto i głucho. Nikt na mnie nawet nie krzyknął. Droga wiedzie pod górę w kierunku wysokiej, czworobocznej wieży i jakiegoś walcowatej formy budynku, wokół którego gęsto oplotły się rusztowania odbudowy (…) Teraz wyznam, czemu tak dokładnie opisuję początek mojej cieszyńskiej wędrówki i dlaczego wspinałem się pod tą górę z trwogą w sercu. Oto po raz pierwszy zdarzyło mi się trafić na takie wykopalisko, gdzie kierownikiem jest niewiasta…”. Tak Paweł Jasienica zaczyna swoją opowieść o wizycie na wykopaliskach w Cieszynie, opublikowaną w książce p.t.: „Świt słowiańskiego jutra”. Był to rok 1951, owa „niewiasta” to Alina Kietlińska z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, kierownik ekspedycji w latach 1949-1954. Cieszyn znalazł się wówczas w grupie „elitarnych” miast takie jak Poznań, Gniezno, Kalisz, Biskupin, gdzie Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego prowadziło prace badawcze na grodziskach plemiennych i wczesnośredniowiecznych.

Wystawa na którą zapraszają Stowarzyszenie „Rotunda” oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego prezentuje efekty owych badań. Ekspozycja zabytków wczesnośredniowiecznych uzupełniona jest dokumentacją fotograficzną i opisową. Znajdą tu Państwo również najstarsze znaleziska i mapy świadczące o zainteresowaniach archeologią na Śląsku Cieszyńskim przed 1945 rokiem.

Ekspozycję zorganizowano w Piwnicy Muzealnej Muzeum przy ul. Regera 6, czynna jest od 15 września do 31 grudnia 2012 roku. Kuratorkami wystawy są archeolożki Jana Gryc i Zofia Jagosz-Zarzycka.

Wystawa dofinansowana jest przez Miasto Cieszyn

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko