http://muzeumcieszyn.pl
"Skrzynie jak malowane" Drukuj Email

Wystawa czynna od 28.09.2012 do 30.09.2012

 wystawa wzorników ornamentów skrzyń malowanych Towarzystwa Przemysłu Ludowego i Domowego w Cieszynie

Prezentowane na wystawie wzory ludowych skrzyń malowanych (tzw. tróweł) są pokłosiem działalności powołanego do życia w 1931 roku Towarzystwa Przemysłu Ludowego i Domowego w Cieszynie [TPLiD]. Siedem lat później (1938) instytucja ta połączyła się z Towarzystwem Popierania Przemysłu Ludowego i Domowego w Katowicach. Jego celem było dokumentowanie ornamentyki ludowej Śląska Cieszyńskiego i wykorzystanie jej w ówczesnym wzornictwie, przemyśle czy handlu oraz ochronę rękodzieła ludowego (swoją formą przypominała działającą w lata 1949-1990 Cepelię). W ramach jego działalności, obok tworzenia wzorników skrzyń czy szablonów fryzów naściennych, wykonywanych miniatur (skrzyń ludowych) w 1937 roku otworzono w Strumieniu szkołę ceramiki wzorowanej na ceramice jabłonkowskiej i słowackiej.

W latach 20. i 30. XX wieku działania TPLiD mające na celu dokumentowanie przejawów tzw. sztuki ludowej (w tym ornamentyki mebli czy strojów) nie były odosobnione. Podobne praktyki podejmowali w tym czasie członkowie Koła Krajoznawczego im. L. Sawickiego działającego przy Seminarium Nauczycielskim na Bobrzku (1919-1938), ale także uczniowie skupieni wokół Muzeum Szkolnego przy Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Cieszynie, Muzeum Macierzy Szkolnej w Gimnazjum Polskim im. J. Słowackiego w Orłowej czy Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Końskiej. W tym kontekście dokumentacja ornamentyki ludowej była włączona w proces rozwijania umiejętności plastycznych i estetycznych oraz zainteresowań przeszłością i kulturą regionu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko