http://muzeumcieszyn.pl
Władysław Śmiga - Malarstwo Drukuj Email

 Wystawa czynna od 18.04.2012 do 23.05.2012 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbędzie się pierwsza w Polsce indywidualna wystawa prac Władysława Śmigi, artysty urodzonego w 1919 roku w Stonawie.

Jego droga artystyczna wiodła przez Lwów, gdzie studiował rzeźbę pod kierunkiem Mariana Wnuka, od 1945 roku  naukę kontynuował w Krakowie w pracowni malarstwa Eugeniusza Eibischa. W 1947 roku jako stypendysta rządu francuskiego rozpoczął studia w École des Beaux- Arts w Paryżu, jednak w niedługim czasie przeniósł się do atelier Fernanda Légera. Osiadł na stałe we Francji, w 1949 r. ożenił się i otworzył własne atelier w Neuilly. Jego prace wystawiano w galeriach paryskich, brał też  udział w wielu wystawach i salonach w rożnych miastach Francji.
W twórczości Władysława Śmigi odbijają się doświadczenia, wyniesione ze studiów- wyraźna jest fascynacja kolorem, ekspresja formy, dążenie do abstrakcji bądź przynajmniej uogólnienia tematu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko