http://muzeumcieszyn.pl
Staż Drukuj Email

Poszukujemy osoby zainteresowanej odbyciem stażu w Muzeum.

Miejsce: Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego w Cieszynie

Termin: 1.04.2017 - 30.09.2017

Stanowisko: Przewodnik

Wymagania: Wykształcenie min. ¶rednie, zainteresowania humanistyczne

Konieczna jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Kontakt: tel. 33 851 29 32, 33 851 29 33 wew. 27

 
« poprzedni artykuł

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko