http://muzeumcieszyn.pl
Znaleziska archeologiczne z okresu późnego średniowiecza na Śląsku Cieszyńskim Drukuj Email

Wystawa czynna od 22.11.2011 do 30.3.2012, VS Muzea Těšínska v Orlové (Czechy)
(uroczyste otwarcie wystawy o godzinie 10)

Mimo, że późne średniowiecze bywa też czasem nazywane w negatywnym pojęciu „schyłkowym“, chodzi o okres niezwykle ważnych przemian, które dotarły również na teren Śląska Cieszyńskiego.

Wystawa jest poświęcona znaleziskom archeologicznym właśnie z tego okresu. Jej celem jest zaprezentowanie średniowiecznej kultury materialnej, najważniejszych miejsc w regionie i w zarysie ma zwrócić uwagę na inne aspekty tego okresu oraz specyficzne elementy charakterystyczne dla całego obszaru Śląska Cieszyńskiego. Artefakty reprezentujące różne dziedziny ludzkiej działalności (wojskowość, rolnictwo, rzemiosło i inne) zostaną uzupełnione materiałem ikonograficznym z okresu od XIII do końca XV wieku. Poza zabytkami archeologicznymi ze zbiorów Muzeum Těšínska na wystawie znajdą się obiekty również z innych instytucji, np. Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Ostrawskiego Muzeum lub Instytutu Archeologii Akademii Nauk w RC w Brnie.

Podrobné informace / Szczegóły można zobaczyć tutaj.

Projekt „Dvě města - jedna tradice / Dwa miasta - jedna tradycja“

Projekt jest wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko