http://muzeumcieszyn.pl
Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego Drukuj Email

 Przez najbliższy miesiąc - do 17. lipca 2011 - Muzeum Śląska Cieszyńskiego prezentuje w Sali Rzymskiej wystawę związaną z publikacją autorstwa Alfreda Znamierowskiego Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego. Wystawa, tak jak i wspomniany album, dotyczy symboliki heraldycznej wszystkich gmin historycznego Księstwa Cieszyńskiego, które znajdują się dziś w granicach Polski: powiatu cieszyńskiego oraz części powiatu bielskiego. Na wystawie zaprezentowano fotografie najstarszych znanych odcisków pieczęci gminnych (pochodzących w większości z katastrów zachowanych w Archiwum Krajowym w Opawie) skonfrontowane ze współczesnymi herbami tychże, po części odbiegającymi już od ich pierwotnego wizerunku. Ważne miejsce zajmuje symbolika czterech historycznych miast Śląska Cieszyńskiego: Cieszyna, Strumienia, Skoczowa i Bielska. Obok zachowanych tłoków pieczęci miejskich zaprezentowane zostały unikatowe archiwalia, między innymi przywilej herbowy Strumienia z 1503 roku czy też herbarze i księgi miejskie. Miejsce szczególne zaś zajmuje herb Księstwa Cieszyńskiego na pieczęciach cieszyńskich Piastów, które podziwiać można przy zgromadzonym prawie tuzinie (!) pergaminowych dokumentów (najstarszą jest tu pieczęć Przemysława Noszaka, odciśnięta w roku 1392), na ceramicznych płytkach z cieszyńskiego zamku czy chorągwi księcia Adama Wacława z 1605 r. Historyczny rozwój orła cieszyńskich Piastów kończy tłok pieczętny Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko