http://muzeumcieszyn.pl
Ludoznawczyni Jiřina Králová Drukuj Email

Wystawa czynna od 02.06.2011 do 30.10.2011, VS Muzea Těšínska Orlová (Czechy)

W bieżącym roku mija 100. rocznica urodzin wybitnej ludoznawczyni Śląska Cieszyńskiego, która urodziła się w Orlowej-Lazach, pani Jiřiny Králowej. Całe swoje życie poświęciła badaniom, dokumentowaniu, rekonstrukci i propagowaniu strojów oraz kultury ludowej regionu cieszyńskiego. Swoje wiadomości zyskała dzięki systematycznym badaniom terenowym, w których zajmowała się historią rozwoju stroju ludowego na terenach podgórskich i górskich Beskidu Śląskiego, łącznie z pograniczem morawsko-słowackim (ziemia czadecka).

Wystawa zaznajomi zwiedzających z jej kolekcją elementów stroju, odręcznymi notatkami badawczymi, rekonstrukcją strojów i wykonanymi własnoręcznie wzornikami poszczególnych technik haftów z terenu Śląska Cieszyńskiego. Całość uzupełnią fotografie oraz karty z badań terenowych autorki, bogata dokumentacja rysunkowa elementów stroju cieszyńskiego, jabłonkowskiego, laskiego i góralskiego. Zwiedzający będą mogli podziwiać również piękną biżuterię cieszyńską do stroju ludowego, która tworzy integralną część prywatnych zbiorów ludoznawczyni Jiřiny Králowej.

Podrobné informace / Szczegóły można zobaczyć tutaj. 

Projekt „Dvě města - jedna tradice / Dwa miasta - jedna tradycja“

Projekt jest wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 
« poprzedni artykuł

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko