http://muzeumcieszyn.pl
Szczurek Jerzy Drukuj Email

 Szczurek, Jerzy daty-życia 1892-1941. Nauczyciel, wojskowy. Ur. w Kostkowicach. Syn Jana i Anny Waszek. Absolwent polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Bobrku (1911). W latach 1911-1914 uczył w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium. W czasie I wojny ¶wiatowej wcielony do wojska austriackiego. Uczestnik przewrotu wojskowego w Cieszynie (1918). Komendant (1918-1919) Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego. Uczestnik walk podczas czeskiego ataku na ¦l±sk Cieszyński (1919). Komendant Tajnej Organizacji Wojskowej (do sierpnia 1920). Uczestnik walk pod Lwowem podczas wojny polsko-radzieckiej. Po wojnie uczył języka polskiego i ¶piewu w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie. Współpracownik "Miesięcznika Pedagogicznego". Działacz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Sekretarz Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie. W 1938 r. za postępowe przekonania przeniesiony do Radlina. Tam również pracował jako nauczyciel. Więzień obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen, gdzie zgin±ł, pochowany w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko