http://muzeumcieszyn.pl
Kiedroń Józef Drukuj Email

 Kiedroń, Józef daty-życia 1879-1932. Inżynier górniczy, polski działacz narodowy, działacz społeczny i polityczny. Ur. w Błędowicach Dolnych lub w Datyniach Dolnych. Syn Józefa, rolnika i Marianny Jaworek. Mąż Zofii Kirkor-Kiedroniowej, polskiej działaczki narodowej. Absolwent szkoły realnej w Cieszynie (1898). Student Politechniki we Lwowie (do 1899). W czasie studiów prezes Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku "Znicz" (1898/1899). Absolwent Akademii Górniczej w Leoben (1902). Pracownik Gwarectwa Witkowickiego (Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft, 1902-1920), zatrudniony w kopalniach w Dąbrowie i Ostrawie. Ze względu na działalność narodową służbowo przeniesiony do Morawskiej Ostrawy (1908-1910). Wykładowca w Polskiej Szkole Górniczej w Dąbrowie (od 1910). Działacz Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Z jej ramienia podpisał umowę w sprawie podziału terytorialnego Śląska Cieszyńskiego (1918). Członek delegacji polskiej na konferencję w Spa (1920). Po opuszczeniu Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. pracownik kierownictwa firm i organizacji związanych z przemysłem na Górnym Śląsku i w Warszawie. Działał w Polskim Komisariacie Plebiscytowym dla Górnego Śląska i Naczelnej Radzie Ludowej w Bytomiu (1920-1921). Minister przemysłu i handlu w rządzie Władysława Grabskiego (1923-1925). Współpracownik "Dziennika Cieszyńskiego". Zaangażowany w tworzenie polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Działacz partii politycznych, m.in. Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polskiego Stronnictwa Narodowego, Ligi Narodowej i Polskiego Zjednoczenia Narodowego. Od 1919 r. członek Związku Ludowo-Narodowego i jego Komitetu Politycznego (1924-1925). Działacz Związku Górników i Hutników Polskich w Austrii, a od 1904 r. Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego. Zm. w Berlinie, pochowany w Cieszynie. Czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko