http://muzeumcieszyn.pl
Gierdal, Badera - Wnętrza Obrazy Drukuj Email

Wystawa czynna od 26.03.2010 do 29.04.2010

 Darek Gierdal ur w Kożuchowie w latach 1987-1992 studiował na wydziale Pedagogiczno - artystycznym Instytutu Sztuki uniwersytetu Sląskiego Filia w Cieszynie; dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jerzego Wrońskiego.

Uprawia twórczość w dziedzinie malarstwa i rysunku.

Nauczyciel plastyki w sp1 i sp3 w Ustroniu, oraz prowadzący pracownię areterapii w Sanatorium Uzdrowiskowym  "Równica" w Ustroniu.

Wystawy indywidualne:
1992 Obrazy- Galeria Uniwersytecka  Sztuki BWA Cieszyn  Galeria ZPAP Bielsko -Biała
1993 Galeria Przewiązka Uniwersytet Śląski Cieszyn
1994 To nie jest już to samo miejsce  Galeria Bielska BWA
1998 Primavera , mural na ścianie przy ul. PCK w Bielsku - Białej
2000 i 2004 Galeria E.M Kollum Holandia
2001 Pytania w pół słowa ( z Barbarą Gawędą - Baderą ) galeria Bielsk a Bwa

Pastele  Muzeum Ustrońskie - ustroń
2003 Obrazy Galeria Brama Warszawa 
2003 Muzeum w Bielsku - Białej _ zamek Obrazy
2002 Przedmioty, które służą umeblowaniu mieszkania młodego kawalera niskiego wzrostu instytut Polski Bratysława
2008 obrazy wraz z Jadwigą Smykowską  Muzeum Marii Skalickiej Ustroń

Wystawy zbiorowe
1993  1997 (wyróżnienie ) 2009 OgóLnopolska Wystawa malarstwa  Bielska Jesień  Galeria Bielska  BWA
1994 Bielscy  Plastycy w  kolekcji galerii Bielskiej Bwa  Wolfsburg Niemcy
1995 Letni Salon sztuki  Galeria Bielska BWA
1995 1996  Salon Beskidy  Czadca  Frydek Mistek  Bielsko - Biała 
1998 Zimowy salon sztuki Bwa Bielsko -Biała
1999 Gelhausen wraz z Teresą Sztwiertnią
2000 Najgroźniejsze Pędzle - Muzeum im. X. Dunikowskiego  Warszawa
2001 Formaty  galeria lufcik Warszawa
2004 Wystawa  Sztuki Galeria Bielska Bwa 
2005  Tajemniczy Ogród  Galeria      Środowisk  Twórczych  BCK  Bielsko- Biała
2006 Interieur galeria Bielska BWA Galeria Miejska Arsenał Poznań
2007 border crossing  Wrexham Centre & Gallery
2007 Galeria wizytująca magazyn sztuki - Warszawa
2008 sztuka i dekoracja  galeria Fraktal Bielsko - Biała
2009 Obrazy galeria Fraktal Bielsko - Biała

 Barbara Gawęda - Badera urodziła się w 1969r. w Oświęcimiu. Studiowała w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego. Zajmuje się malarstwem. Eksperymentowała z formą i materiałami plastycznymi, m.in. w pracach fakturalnych na desce, jucie. W cyklu obrazów „Kobiety” rozpatruje temat kobiecości w różnych jej aspektach. Postać kobiety pojawia się w szkicowo potraktowanej formie, często ograniczonej przestrzenią, staje się symboliczna, ledwie wrysowana w fakturalną powierzchnię obrazu. Motyw ten przeradza się w późniejszych obrazach w oszczędną formę, stając się „Znakiem” oderwanym od kontekstu płci. Cykle prac „Łazienki”, „Łóżka” są powrotem do figuratywnych przedstawień, artystka rezygnuje z fakturalnego tła, budując przestrzeń  za pomocą szerokich plam, podobnie jak wcześniej nie zakrywając dokładnie podobrazia. Kobiety, pozbawione indywidualnych cech, zajmują się prostymi czynnościami: wieszaniem prania, kąpielą, myciem zębów; obnażając  „codzienność” pozwalają uczestniczyć w swoim życiu. W pracach z cyklu „Przestrzenie” wprowadzony zostaje obok postaci, ornament, rytm, symbolizujący powtarzalność, sugerujący wątek przemijania obecny „podskórnie” w całej twórczości artystki. Rytm, przenikanie się warstw w obrazach, powraca w pracach „Dywany”, gdzie ornament pozornie tylko spełnia rolę ozdobnika, wnikając w powierzchnię, staje się „skórą” malowanej postaci. Późniejsze prace autorki kontynuują rozważania na temat przestrzeni jako „ramy” wyznaczającej prywatne terytorium, w chaotycznej, przypadkowej rzeczywistości wnętrza. Przedmioty stają się rekwizytami, wśród których funkcjonują osoby, będąc w relacji ze sobą, często przypadkowej. Cykl obrazów „Zdarzenia” będący ostatnią realizacją artystki podejmuje na nowo obsesyjny wątek spotkania ze sobą.

Najważniejsze wydarzenia artystyczne:
W roku 1997 Barbara Gawęda –Badera otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska jesień”. W roku 1996 artystka została zaproszona do udział w pierwszej  oraz drugiej edycji (1997 r.) wystawy  „Kobieta o kobiecie”, będącej prezentacją twórczości znanych polskich artystek, w  Galerii Bielskiej BWA. Nazwisko artystki pojawia się w wydawnictwie „Sztuka kobiet”, pod redakcją Jolanty Ciesielskiej i Agaty Smalcerz, wydanym w roku 2000 przez Galerię Bielską BWA. W roku 2000 autorka została zaproszona do udziału w projekcie „Najgroźniejsze pędzle”, będącego prezentacją młodego malarstwa polskiego, którego efektem była wystawa w Muzeum im. Ksawerego Dunikowskiego, Pałac „Królikarnia”, w Warszawie oraz wydawnictwo o tym samym tytule pod redakcją Agnieszki Rayzacher i Katarzyny Świeżak, wydane przez Krajową Agencję Wydawniczą. W roku 2001 artystka wraz z Dariuszem Gierdalem oraz Grzegorzem Badera (jako autor tekstów) wzięła udział w wystawie  „Pytania w pół słowa” w Galerii Bielskiej BWA, Bielsko Biała. Wystawie towarzyszył katalog o tym samym tytule zaprojektowany przez artystów. 

W roku 2007 artystka otrzymała stypendium w międzynarodowym programie rezydencji artystycznych na Uczelni North Wales School of Art and Design w Wrexham  w Wielkiej Brytanii. Prace Barbary Gawędy –Badery znajdują się w prywatnych kolekcjach oraz zbiorach kolekcji malarstwa współczesnego Muzeum Sułkowskich w Bielsku –Białej.

Prace prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych:

1994 - Galeria Baszta, Andrychów
1995 - Festiwal Twórczości Prawdziwej, Tarnowskie Góry
1995 - Dyplom 95, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn
1995 - Letni Salon Sztuki, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała
1996 - Festiwal Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
1996 - „Kobieta o kobiecie”, pierwsza edycja wystawy, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała
1996- 1997 - „Salon Beskidy”, Czechy, Słowacja i Polska
1997 -„Kobieta o kobiecie”, druga edycja wystawy, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała
1997 - „po za”, Galeria Środowisk Twórczych, Bielskie Centrum Kultury, Bielsko Biała
1997 - „Bielska jesień”, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała, Wyróżnienie
1998 - Zimowy Salon Sztuki, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała
1998 - Považska Galeria Umenia, Žilina, Słowacja
2000 - „Najgroźniejsze pędzle” – Królikarnia, Warszawa- Muzeum im. Ksawerego Dunikowskiego -Warszawa - młode malarstwo polskie
2001 - „Pytania w pół słowa”, wraz z Dariuszem Gierdalem, Grzegorzem Badera, Galeria Bielska BWA
2003 - Galeria Fraktal, Bielsko Biała
2004 - Wystawa Sztuki, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała2005 - Prezentacja Artystów Ziemi Oświęcimskiej, Centrum Kultury Żydowskiej na   Kazimierzu, Kraków
2006 - „Interrier”, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała i Galeria Miejska Arsenał – Poznań
2007 - ,,Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych”, Galeria Bielska BWA -  Muzeum - Zamek Sułkowskich - Galeria „Fraktal”
2008 - Galeria Wrexham Arts Centre and University of Wales  - Wielka Brytania
2009 - ,, Laboratorium”, Galeria Bielska BWA, Bielsko - Biała
2009 - Wystawa malarstwa, Galeria Środowisk Twórczych, Bielskie Centrum Kultury, Bielsko Biała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko