http://muzeumcieszyn.pl
Cieszyńskie Wydarzenia XIX - XXI wieku Drukuj Email

Wystawa czynna od 10.02.2010 do 28.02.2010

Wystawa przedstawia w szerokim przekroju ikonograficznym ważne wydarzenia o znaczeniu historycznym, społecznym i kulturalnym mające miejsce w Cieszynie i Czeskim Cieszynie od początków XIX w. do roku 2007.

W Cieszynie w tym okresie miały miejsce znaczące zmiany polityczne i społeczne. Miasto było częścią monarchii austriackiej i jako stolica Śląska Cieszyńskiego gościła parokrotnie cesarza Franciszka Józefa I, z kolei w okresie I wojny światowej była siedzibą Głównego Sztabu Armii Austriackiej odwiedzanej przez generalizację i monarchów europejskich. W latach 1918-1920 dokonały się ważne przemiany polityczne – Cieszyn został podzielony między Polskę i Czechosłowację. W okresie międzywojennym gościł prezydentów Tomáša Masaryka i Ignacego Mościckiego. W roku 1938 oraz w czasie II wojny światowej miały miejsce kolejne polityczne zawirowania, tak jaki i w okresie powojennym. Należały do nich między innymi deklaratywna przyjaźń polsko-czechosłowacka, wydarzenia roku 1968 oraz okres działania Solidarności. Wydarzenia te odcisnęły swe piętno w dziejach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Z kolei ostatnie lata XX w. minęły pod znakiem przygotowania obu miast do wejścia do Wspólnoty Europejskiej.

Celem wystawy jest przybliżenie tych wydarzeń, uzmysłowienie następstwa dziejów, które dokonują się w tej samej przestrzeni geograficznej, na tych samych ulicach i placach jednakże w innym wymiarze czasowym. Twórcy wystawy pragną wywołać zarówno u mieszkańców po prawej, jak i po lewej stronie rzeki Olzy refleksję na temat ich wspólnej historii, która w prawdzie nieraz naznaczana była różnicami zdań i konfliktami, jednakże która wciąż pozostaje wspólnym i niezmiennym dobrem.

Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Ducatus Teschinensis o.s. oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Ilustracje na niej prezentowane pochodzą ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie oraz ze zbiorów prywatnych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko