http://muzeumcieszyn.pl
Prezentacje 2009 Drukuj Email

Wystawa czynna od 13.10.2009 do 07.11.2009

 CIESZYŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE - jest kontynuatorem wieloletniej tradycji fotografii amatorskiej na ¦l±sku Cieszyńskim. Jego członkowie to pasjonaci fotografii w różnym wieku, o różnorodnych zainteresowaniach fotograficznych i wykształceniu. Reprezentuj± zarówno fotografię czarno-biał±, jak i kolorow±, wykonywan± aparatami analogowymi i cyfrowymi, o szerokim spektrum przedstawień: od klasycznego pejzażu i portretu studyjnego, przez reportaż, akt i makrofotografię, aż po rzadk± fotografię abstrakcyjn± czy industrię. Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami fotograficznymi w kraju i zagranic±. Jest organizatorem i uczestnikiem krajowych i zagranicznych wystaw, plenerów, konkursów i innych działań w dziedzinie fotografii. Członkowie CTF wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia w różnorodnych konkursach fotograficznych. Za wkład w propagowanie piękna Ziemi Cieszyńskiej i krzewienie zamiłowania do sztuki fotograficznej, Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne zostało uhonorowane Złot± Honorow± Odznak± za Zasługi dla Województwa ¦l±skiego. W roku 2010 CTF obchodzi Jubileusz 80-lecia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko