http://muzeumcieszyn.pl
Stalmach Paweł Drukuj Email

 Stalmach, Paweł daty-życia 1824-1891 Polski działacz narodowy, redaktor, publicysta. Ur. w Bażanowicach. Syn Jana, urzędnika Komory Cieszyńskiej, póĽniej posłańca miejskiego w Cieszynie i Zuzanny Cichej. Uczeń szkoły trywialnej ewangelickiej i gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie, następnie kursu filozofii w Bratysławie (1843-1845). Studia na wydziale teologii protestanckiej w Wiedniu (1845-1848). Uczestnik Zjazdu Słowiańskiego w Pradze (1848). Redaktor "Tygodnika Cieszyńskiego" (1848-1851). Jako wydawca i redaktor "Gwiazdki Cieszyńskiej" (1851-1887) stał się przywódc± polskiego ruchu narodowego na ¦l±sku Cieszyńskim. Inicjator wydawania "Kalendarza Cieszyńskiego" (1857) i "Kalendarza Polskiego". Współzałożyciel Stowarzyszenia Ucz±cych się Języka Polskiego (1842), Czytelni Polskiej (1848), Towarzystwa dla Wydoskonalenia się w Języku Polskim, Kasyna (1856), Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie (1868). Członek Wydziału Czytelni Ludowej (1861-1866). Założyciel i pierwszy prezes Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego (1885-1891). Autor wierszy, poematu epickiego "Bój na Dobropolu" (1890) i ¶piewogry ludowej "Cieszymir" (1890), broszur polemicznych oraz pamiętnika. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko