http://muzeumcieszyn.pl
Nitra Henryk Drukuj Email

 Nitra, Henryk daty-życia 1891-1948 Rzeźbiarz, malarz. Ur. w Szobiszowicach. Syn Filipa, chłopa i Joanny Palarczyk. Ojciec Bolesława, plastyka. Ukończył średnią szkołę rzeźbiarską w Wałaskim Międzyrzeczu na Morawach. Następnie uczył się rzeźbiarstwa i malarstwa w Wiedniu, Monachium i Morawskiej Ostrawie. Podczas I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej, w oddziale projektującym nagrobki i cmentarze. Po wojnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studia uzupełniał później w Poznaniu i Berlinie. W 1922 r. powrócił na Śląsk Cieszyński. Osiadł w Żermanicach, gdzie otworzył własną pracownię, potem (do 1938) prowadził małe gospodarstwo w Błędowicach, zajmując się jednocześnie pracą artystyczną. W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie, a następnie w Krakowie. Po wojnie osiedlił się w Cieszynie. Tematem jego prac artystycznych byli najczęściej ludzie i ich warsztat: górnicy, hutnicy, chłopi. Wykonywał rzeźby, meble, sprzęty kościelne, ołtarze, płaskorzeźby. Uprawiał też malarstwo olejne i akwarelowe. Członek wielu polskich organizacji (m.in. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego). Założyciel i prezes (1945-1948) ekspozytury Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Cieszynie. Przewodniczący Sekcji Plastyki Amatorskiej przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko