http://muzeumcieszyn.pl
Mrowiec Jerzy Drukuj Email

 Mrowiec, Jerzy daty-życia 1860-1941 Pastor, działacz społeczny, publicysta, redaktor i wydawca. Ur. w Lesznej Górnej. Syn Jerzego, nauczyciela i Marii Kożdoń. Studia teologiczne w Wiedniu i Erlangen. Ordynowany w Goleszowie (1885). Wikary w Goleszowie. Pastor w Wi¶le (1887-1935). Redaktor i wydawca czasopisma "Nowy Czas: pismo polityczne i ewangelicko-ko¶cielne" (1889-1909). W Wi¶le był działaczem zarz±du kółka rolniczego oraz Rady Szkolnej, a także przewodnicz±cym Kasy Raiffeisena. Zm. w Wi¶le. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko