http://muzeumcieszyn.pl
Kłapsia Alfred Drukuj Email

 Kłapsia, Alfred Gustaw daty-życia 1830-1894 Pastor. Ur. w Holčovicach na ¦l±sku Opawskim. Syn Gustawa Henryka, pastora. Studiował teologię w Wiedniu. W l. 1856-1862 był wikariuszem w Cieszynie, póĽniej pastor w Orłowej. W swoim zborze podobnie jak i w Morawskiej Ostrawie, gdzie pełnił funkcję administratora zboru wprowadził do użytku polski kancjonał. Zm. w Orłowej. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko