http://muzeumcieszyn.pl
Jonkisch Antoni Drukuj Email

 Jonkisch, Antoni daty-życia 19-20 w. Budowniczy. W Cieszynie przebudował m.in. fasady kościoła i klasztoru bonifratrów, zbudował nowy kościół i klasztor sióstr elżbietanek oraz budynek Kasy Oszczędności. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko