http://muzeumcieszyn.pl
Skarby ziemi wydarte Drukuj Email

Wystawa prezentuje najcenniejsze zabytki Działu Archeologii.

W Cieszynie 500 lat temu, ulice tętniły życiem jak dzisiaj, na rynku głównym kupcy rozstawiali swoje kramy, a miasto chroniły mury obronne. 1000 lat temu najważniejszą częścią miasta była Góra Zamkowa, tam swoje drewniane siedziby rozbudowywali Słowianie, tam też powstała pierwsza kamienna budowla- kaplica grodowa, rotunda.

2000 lat temu na tej samej Górze Zamkowej zamieszkiwały plemiona celtyckie. Wszyscy ci mieszkańcy Cieszyna pozostawili po sobie liczne ślady w postaci przedmiotów codziennego użytku, ozdób, nawet monet. Dla ciekawych przeszłości Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego, ale i dla zainteresowanych najpiękniejszymi zabytkami ze zbioru Działu Archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego, zorganizowano wystawę pt. " Skarby ziemi wydarte".

Na wystawie zobaczyć można całą kolekcję naczyń, lampek i figurek antycznych, naczynia sprzed ok. 3 tys. lat temu z terenu obecnej Republiki Czeskiej, pięściak, czyli najstarsze narzędzie krzemienne datowane na ok. 200-120/110 tys. lat temu, naczynia średniowieczne z badań archeologicznych w Starym Bielsku, oraz nowożytne z Cieszyna. Zaprezentowana jest również kopia pieczęci ołowianej, znalezionej podczas badań na Górze Zamkowej w latach '50 XX w. To unikatowy zabytek na skalę światową z przełomu XII i XIII wieku (jeden z czterech zachowanych do naszych czasów), wydany przez patriarchę Jerozolimy i przechowywany obecnie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko