http://muzeumcieszyn.pl
Filasiewicz Hilary Drukuj Email

 Filasiewicz, Hilary daty-życia 1846-1922 Prawnik, ekonomista, polski działacz narodowy. Ur. w Rzeszowie. Syn Faustyna, urzędnika skarbowego i Teresy Wąż. Ojciec Stanisława Edmunda, architekta. Absolwent gimnazjum katolickiego w Cieszynie. Studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (od 1868). Pracownik redakcji "Kraju" (do 1871). Współzałożyciel i dyrektor Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie (1873-1922). Założyciel lub współzałożyciel wielu organizacji działających na terenie Śląska Cieszyńskiego: prezes Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku "Znicz" (1904), Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Księstwa Cieszyńskiego, Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego (prezes 1905-1922), Towarzystwa Domu Narodowego, Bazaru Ludowego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Dyrektor, reżyser i aktor teatru amatorskiego przy Czytelni Ludowej w Cieszynie. Członek Zjednoczenia Narodowego, Ligi Polskiej. Współpracownik "Miesięcznika Pedagogicznego", "Dziennika Cieszyńskiego". Zm. w Krakowie, pochowany w Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko