http://muzeumcieszyn.pl
Fierla Gustaw Drukuj Email

 Fierla, Gustaw daty-życia 1896-1981 Malarz, nauczyciel. Ur. w Lutyni Górnej. Absolwent Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1920-1925). Nauczyciel szkołach ludowych w Karwinie i Cieszynie, następnie w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej i w Czeskim Cieszynie. Pierwszy kustosz Muzeum Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie. Podczas II wojny ¶wiatowej więziony w obozie w Skrochovicach. Pierwszy przewodnicz±cy pionu plastycznego Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Zwi±zku Kulturalno-O¶wiatowego (od 1948). Malarz portretów, pejzaży, martwych natur. Organizator wystaw, kursów plastycznych i prelekcji na Zaolziu. Kolekcjoner materiałów muzealnych (¶l±skich mebli ludowych, ceramiki, strojów ludowych fotografii). Zm. w Czeskim Cieszynie. czytaj więcej...

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko