http://muzeumcieszyn.pl
Muzeum Beskidzkie im. Andrezja Podżorskiego Drukuj Email

Bilet ulgowy - 4,00 zł
Bilet normalny - 6,00 zł
Bilet rodzinny - 15,00 zł
Przewodnik dla grupy - 30,00 zł
Lekcja muzealna - 50,00 zł
Warsztaty muzealne - 60,00 zł

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko