http://muzeumcieszyn.pl
Rada Muzeum Drukuj Email

Rada Muzeum została powołana na podstawie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. na kadencje 2016 - 2020.

Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

prof. Janusz Spyra - Przewodniczący Rady Muzeum

Członkowie Rady

Michał Bożek
dr Kinga Czerwińska
dr hab. Wacław Gojniczek
Piotr Gruchel
Janusz Król
Irena Kwaśny
Krzysztof Neścior
dr Anna Machej
prof. Idzi Panic
Alina Rakowska
prof. Halina Rusek

 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko