http://muzeumcieszyn.pl
Rada Muzeum Drukuj Email

Przewodnicz±cy Rady

prof. dr hab. Janusz Spyra

Członkowie Rady

Michał Bożek
dr hab. Kinga Czerwińska, prof. U¦
dr Grzegorz G±sior
dr hab. Wacław Gojniczek, prof. U¦
Irena Kwa¶ny
dr Anna Machej
prof. dr hab. Idzi Panic
Alina Rakowska
Przemysław Major
Jan Poloczek
Mirosław Staniek

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko