http://muzeumcieszyn.pl
Wystawa archeologiczna: "Cieszyńska rotunda- świadek przeszłości" Drukuj Email

Wystawę można zwiedzać od 08.03.2008 do 11.05.2008 r.

Rotunda cieszyńska, będąca zabytkiem sztuki romańskiej, jest najstarszą murowaną budowlą na Śląsku Cieszyńskim, należy do najstarszych w Polsce i jest jedną z najlepiej zachowanych. Archeolodzy, którzy prowadzili w jej sąsiedztwie prace wykopaliskowe, za czas jej powstania uważają XI wiek, a dokładniej- czasy panowania Bolesława Chrobrego (dlatego też jej wizerunek zdobi wraz z Bolesławem Chrobrym banknot 20- złotowy). Rotunda przez prawie 1000 lat zmieniała się, była delikatnie przebudowywana, najpierw w okresie gotyku powiększono jej okna, później w XIX wieku architekt Habsburgów przekształcił ją w kaplicę klasycystyczną. Sama bryła romańska nie uległa jednak zmianie. Po II wojnie światowej w latach ’40 i ‘50 XX wieku, poddana została zabiegom konserwatorskim i uzyskała swój pierwotny wygląd.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie wraz ze Stowarzyszeniem „Rotunda” organizuje wystawę, której „bohaterem” jest rotunda, oraz to, co w jej sąsiedztwie zostało odkryte podczas prac archeologicznych. Zaprezentowane zostaną po raz pierwszy zdjęcia z  badań prowadzonych w latach 1941 i 1942 przez Georga Raschke oraz z lat ’40 i ’50, kiedy to na Wzgórzu Zamkowym prace prowadziło Państwowe Muzeum Archeologiczne z Warszawy.

To, co na nich widać zaskoczy każdego zwiedzającego. Są to nie tylko fotografie rotundy której nie znamy- w obudowie klasycystycznej, czy zniszczonej, podpartej drągami jeszcze przed konserwacją, ale również fotografie grobów szkieletowych odkrytych poza jej murami. Na zdjęciach widzimy groby szkieletowe w trumnach, lub też przemieszczone- kości zsypane w stosy. Dokumentacja PMA pokazuje odsłonięte fragmenty grodu drewnianego sprzed 1000 lat, które zachowały się doskonale- są to konstrukcje domów, ulic i wału drewniano- ziemnego. Fotografie te nigdy dotąd nie zostały opublikowane, mają ogromną wartość i uzmysławiają co jeszcze kryje Wzgórze Zamkowe.

Na ekspozycji znajdą się również zabytki związane z Piastami cieszyńskimi- ozdoby, przedmioty codziennego oraz elementy architektoniczne.

Wszystkich ciekawych historii cieszyńskiej rotundy i Wzgórza Zamkowego, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Stowarzyszenie „Rotunda” zapraszają do zwiedzenia wystawy. Czynna będzie od 8 marca do 11 maja 2008 roku w godzinach pracy Muzeum, w Piwnicy Muzealnej.

Zofia Jagosz-Zarzycka

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko