http://muzeumcieszyn.pl
Świat według Erwina Sówki Drukuj Email

Wystawę można zwiedzać od 29.02.2008 do 31.03.2008 r.

ERWIN SÓWKA – urodzony 18 czerwca 1936 roku w Giszowcu w rodzinie górniczej; sam też pracował jako górnik dołowy w KWK „Wieczorek” w Katowicach-Janowie aż do emerytury (1986). W młodości znalazł się w kręgu oddziaływania „śląskich okultystów”, zetknął się z Teofilem Ociepką; należy do słynnej ‘grupy janowskiej”, skupiającej wybitne talenty samorodne (poza Teofilem Ociepką, takie jak: Eugeniusz Bąk, Paweł Stolorz, Paweł Wróbel, Leopold Wróbel, Ewald Gawlik).

Jest jedną z najbardziej interesujących indywidualności polskiej sztuki intuicyjnej samorodnej. Tym, co jest charakterystyczne dla prac Erwina Sówki, to kompozycje jego obrazów, ich kolorystyka, zaś spotykane w nich deformacje podporządkowane są wymowie symbolicznej treści dzieła. Na obrazach artysty odnaleźć można skomplikowany kod znaczeniowy nawiązujący odwołujący się do wielu tradycji kulturowych.

Łączą one w sobie odwołania m.in. do chrześcijaństwa, buddyzmu, filozofii indyjskiej, religii starożytnego Wschodu i Egiptu, okultyzmu, wiedzy ezoterycznej. Skompilowane z realiami życia na Górnym Śląsku stanowią swoistą manifestację rozważań religijnych, filozoficznych, etycznych oraz moralnych artysty. Odzwierciedlają one nie tylko filozofię życiową Erwina Sówki, jego rozważania dotyczące dobra i zła, sensu życia, ale i krytyczną ocenę technokracji oraz postępu niosących – zdaniem malarza – dehumanizację współczesnego człowieka. Obecna w jego pracach erotyka nie ma w sobie nic zwulgaryzowanego. Charakterystycznie przedstawiane kobiety i kobiecość są dla artysty odwiecznym symbolem miłości, ciągłości i radości życia.

Dla niektórych, jego malarstwo może jawić się jako przerażające, daleko odbiegające od twórczości tzw. „niedzielnych malarzy”, malujących przyjemne dla oka pejzaże, przy których można wypocząć. Erwin Sówka osiągnął profesjonalną sprawność warsztatową, która odróżnia go od wielu malarzy sztuki naiwnej, a jednocześnie stworzył on oryginalne i nie znajdujące odpowiedników u innych artystów malarstwo. Na temat jego twórczości powstało kilka filmów dokumentalnych, zaś on sam był konsultantem Lecha Majewskiego przy realizacji pełnometrażowego filmu ANGELUS.

Erwin Sówka ma biogram w światowej Encyklopedii Sztuki Naiwnej. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: w Katowicach (Muzeum Śląskie), Krakowie (Galeria „Piwnicy pod Baranami”), Warszawie (Państwowe Muzeum Etnograficzne, Fabryka Trzciny), Dusseldorfie, Dortmundzie, Monachium i Norymberdze. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach i wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego dziękuje Stanisławowi Gerardowi Trefonowi oraz Erwinowi Sówce za pomoc w zorganizowaniu wystawy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko