http://muzeumcieszyn.pl
archiwum wystaw
lady ydowskie na lsku Cieszyskim & Judaika w zbiorach cieszyskiego Muzeum
Kolekcja ksidza Szersznika
PLEBISCYT 1920 / PLEBISCIT 1920
Waka 1942 wspczesno i pami
Czas apokalipsy na lsku Cieszyskim
Upamitnieni. Paskorzebione popiersia Jana Hermy
Bya sobie ulica... czyli rzecz o dawnej Gbokiej
WIETLNO - Wystawa fotografii Jerzego Pustelnika.
Ukryte na dawnej fotografii. ycie codzienne w Cieszynie koca XIX w. do lat 30. XX w.
BY KOBIET
Koszycki Fotografie
Wernisa Dbowiec - Mae centrum wiata lska Cieszyskiego Wystawa malarstwa
Barokowa trumna baronowej Petrczy
Lidia Sztwiertnia - Wok metalu
Jan Waach - obrazy i muzyka
Cieszyn na kartach wielkiej polityki (w 240 rocznic podpisania Pokoju Cieszyskiego)
"Raj na Poomiu"
Rada Narodowa Ksistwa Cieszyskiego 1918
Kaya Kepa - Okiem wyobrani
Jadwiga Smykowska 1945 - 2017 - CAYM SERCEM CIESZYNIANKA
Zbigniew Solarski - Miasto w wiatocieniu, pikno tkwi w szczegach - Cieszyn po stu latach
Rada Narodowa Ksistwa Cieszyskiego 1918
Czechosowacka i Polska architektura
Artystyczna droga Jana Waacha do niepodlegej Polski
Od przybytku gowa nie boli (nowe nabytki Muzeum)
Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpiecze spoecznych w Polsce 1918-2018
Wystawa poplenerowa "Raj na Poomiu"
Jarosaw Jakubczyk - Worlds in the world
Hej, hej uani malowane dzieci... Malarstwo Feliksa Franicia (1871 - 1937)
RYNCE Z "GOROLA" FOTOGRAFIE Beaty (indi) Tyrny
Bronisaw Liberda - Obrazy
LSK CIESZYSKI W OKRESIE MIDZYWOJENNYM
STROJE LUDOWE LSKA CIESZYSKIEGO... I TE DAWNE, I TE BARDZIEJ WSPӣCZESNE
Sowianie w Piekieku. Zabytki archeologiczne z grodziska w Midzywieciu
Wystawa poplenerowa "RAJ NA POOMIU"
Koscioy aski i ich historia
Twrcy Zaolzia
Jerzy Fober rzeba
Podre bliskie i dalekie
Armia Polska we Francji 1939-1940
50 lat turystyki kolarskiej z Ondraszkiem.
Jan Baudouin de Courtenay i osobliwoci epoki
Artystyczne zbiory z archiwum hrabiw Saint-Genois a'Anneaucourt
Z Marksem bez Boga
Zrb to sam
Wizi
Cieszyn w latach I wojny wiatowej
Beskidzcy artyci
W cieniu jednostki. Kult Stalina na Grnym lsku (1945-1956)
Secesja  pocztek nowej epoki
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko