http://muzeumcieszyn.pl
baza ikonograficzna dziaaczy lska Cieszyskiego

(Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).Feitzinger Gustaw Drukuj Email

 Feitzinger, Gustav daty-ycia 1854-1934 Ksigarz, drukarz i wydawca. Ur. w Cieszynie. Syn Edwarda (seniora), ksigarza i introligatora oraz Ludwiki Franciszki Teresy Czeike. Wspópracownik brata Heinricha w rodzinnej firmie ksigarskiej w Cieszynie, któr wspólnie rozszerzyli i przeksztacili w drukarni, a nastpnie w 1880 zmienili jej oficjaln nazw. W 1880 r. zaoyli te wspólnie w Wiedniu przedsibiorstwo o tym samym zakresie dziaalnoci. Zm. w Wiedniu. czytaj wicej...

 
Feitzinger Karol Drukuj Email

 Feitzinger, Carl daty-ycia 1841-1872 Ksigarz. Ur. w Cieszynie. Syn Edwarda (seniora), ksigarza i introligatora oraz Ludwiki Franciszki Teresy Czeike. W 1868 r. przej po ojcu firm drukarsk w Cieszynie, skadajc si ze sklepu papierniczego, wypoyczalni ksiek i introligatorni. W 1869 r. poszerzy dziaalno o handel ksiek, nut i dzie sztuki. Czonek chóru mskiego w Cieszynie. W 1871 r. zamieszka w Wiesbaden, gdzie dziaa jako pomocnik handlowy i czonek chóru mskiego. Zm. w Mainz, pochowany w Wiesbaden. czytaj wicej...

 
Fetzinger Henryk Drukuj Email

 Feitzinger, Henryk daty-ycia 1848-1922 Ksigarz, drukarz i wydawca. Ur. w Cieszynie. Syn Edwarda (seniora), ksigarza i introligatora oraz Ludwiki Franciszki Teresy Czeike. Ucze szkoy realnej w Cieszynie (1859-1863). Praktykant u budowniczego-architekta w Opawie (1863-1865), czeladnik murarski w Cieszynie (1865-1867) oraz kierownik przedsibiorstw budowlanych w Budapeszcie (1867-1869) i w Bielsku (1869-1870). W 1871 zda egzamin na mistrza budowlanego i powróci do Cieszyna. Wspópracownik brata Carla w rodzinnej firmie ksigarskiej. Po mierci brata waciciel firmy (od 1873). Pracowa z modszym bratem Gustawem. Wspólnie rozszerzyli dziaalno firmy i przeksztacili w drukarni. Wspólnie zaoyli te analogiczne przedsibiorstwo w Wiedniu (od 1880). Zaoyciel zakadu fotograficznego w Wiedniu (1894). Czonek rady miejskiej Cieszyna (1876-1882). Wspózaoyciel Towarzystwa Przemysowego (Gewerbeverein) w Cieszynie. Zm. w Aspang w Austrii. czytaj wicej...

 
Fierla Gustaw Drukuj Email

 Fierla, Gustaw daty-ycia 1896-1981 Malarz, nauczyciel. Ur. w Lutyni Górnej. Absolwent Polskiego Gimnazjum Realnego w Orowej i Akademii Sztuk Piknych w Krakowie (1920-1925). Nauczyciel szkoach ludowych w Karwinie i Cieszynie, nastpnie w Polskim Gimnazjum Realnym w Orowej i w Czeskim Cieszynie. Pierwszy kustosz Muzeum Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie. Podczas II wojny wiatowej wiziony w obozie w Skrochovicach. Pierwszy przewodniczcy pionu plastycznego Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Zwizku Kulturalno-Owiatowego (od 1948). Malarz portretów, pejzay, martwych natur. Organizator wystaw, kursów plastycznych i prelekcji na Zaolziu. Kolekcjoner materiaów muzealnych (lskich mebli ludowych, ceramiki, strojów ludowych fotografii). Zm. w Czeskim Cieszynie. czytaj wicej...

 
Filasiewicz Hilary Drukuj Email

 Filasiewicz, Hilary daty-ycia 1846-1922 Prawnik, ekonomista, polski dziaacz narodowy. Ur. w Rzeszowie. Syn Faustyna, urzdnika skarbowego i Teresy W. Ojciec Stanisawa Edmunda, architekta. Absolwent gimnazjum katolickiego w Cieszynie. Studiowa prawo na Uniwersytecie Wiedeskim i na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie (od 1868). Pracownik redakcji "Kraju" (do 1871). Wspózaoyciel i dyrektor Towarzystwa Oszczdnoci i Zaliczek w Cieszynie (1873-1922). Zaoyciel lub wspózaoyciel wielu organizacji dziaajcych na terenie lska Cieszyskiego: prezes Stowarzyszenia Akademików Polskich na lsku "Znicz" (1904), Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Ksistwa Cieszyskiego, Macierzy Szkolnej dla Ksistwa Cieszyskiego (prezes 1905-1922), Towarzystwa Domu Narodowego, Bazaru Ludowego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Dyrektor, reyser i aktor teatru amatorskiego przy Czytelni Ludowej w Cieszynie. Czonek Zjednoczenia Narodowego, Ligi Polskiej. Wspópracownik "Miesicznika Pedagogicznego", "Dziennika Cieszyskiego". Zm. w Krakowie, pochowany w Cieszynie. czytaj wicej...

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko