http://muzeumcieszyn.pl
baza ikonograficzna działaczy Śląska Cieszyńskiego

(Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).Skrzypek Ludwik Drukuj Email

 Skrzypek, Ludwik daty-życia 1891-1965. Nauczyciel, wojskowy, przedsiębiorca. Ur. w Górkach Wielkich. Syn Jana, wójta gminy Górki Wielkie. Absolwent Wyższego Kursu Nauczycielskiego we Lwowie (1912). W l. 1910-1914 nauczyciel polskich szkół ludowych w Szonychlu, Boguminie, Ciężkowicach k. Chrzanowa. W 1918 r. jeden z inicjatorów i przywódców przewrotu wojskowego w Cieszynie. Organizator i dowódca Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej. Przy odpieraniu czeskiego ataku w styczniu i lutym 1919 r. dowodził batalionem ochotników na odcinku frontu Jaworzynka-Istebna. Przewodniczący I Obwodu Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie. Współorganizator baonu ochotników ziemi cieszyńskiej i żywieckiej podczas III Powstania Śląskiego. Kierownik Fabryki Wyrobów Drzewnych w dzisiejszym Czeskim Cieszynie (1919-1921), dyrektor Towarzystwa dla Handlu i Przemysłu Drzewnego "Las" w Cieszynie (1921-1926), właściciel własnego przedsiębiorstwa handlu drzewem (1926-1931), dyrektor zarządzający Komunalną Kasą Oszczędności Miasta Cieszyna (1932-1939). Zm. w Cieszynie. źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 2. - Cieszyn, 1995, s. 211-212. czytaj więcej...

 
Stalmach Paweł Drukuj Email

 Stalmach, Paweł daty-życia 1824-1891 Polski działacz narodowy, redaktor, publicysta. Ur. w Bażanowicach. Syn Jana, urzędnika Komory Cieszyńskiej, później posłańca miejskiego w Cieszynie i Zuzanny Cichej. Uczeń szkoły trywialnej ewangelickiej i gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie, następnie kursu filozofii w Bratysławie (1843-1845). Studia na wydziale teologii protestanckiej w Wiedniu (1845-1848). Uczestnik Zjazdu Słowiańskiego w Pradze (1848). Redaktor "Tygodnika Cieszyńskiego" (1848-1851). Jako wydawca i redaktor "Gwiazdki Cieszyńskiej" (1851-1887) stał się przywódcą polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Inicjator wydawania "Kalendarza Cieszyńskiego" (1857) i "Kalendarza Polskiego". Współzałożyciel Stowarzyszenia Uczących się Języka Polskiego (1842), Czytelni Polskiej (1848), Towarzystwa dla Wydoskonalenia się w Języku Polskim, Kasyna (1856), Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie (1868). Członek Wydziału Czytelni Ludowej (1861-1866). Założyciel i pierwszy prezes Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego (1885-1891). Autor wierszy, poematu epickiego "Bój na Dobropolu" (1890) i śpiewogry ludowej "Cieszymir" (1890), broszur polemicznych oraz pamiętnika. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
Steiner Alois Drukuj Email

 Steiner, Alois daty-życia 1849-? Nauczyciel. Ur. w południowym Tyrolu. Od 1886 r. nauczyciel państwowego gimnazjum w Cieszynie (1889) i przełożony Konwiktu Cselesty. Działał następnie w Gorycji i Opawie. czytaj więcej...

 
Szczurek Jerzy Drukuj Email

 Szczurek, Jerzy daty-życia 1892-1941. Nauczyciel, wojskowy. Ur. w Kostkowicach. Syn Jana i Anny Waszek. Absolwent polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Bobrku (1911). W latach 1911-1914 uczył w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium. W czasie I wojny światowej wcielony do wojska austriackiego. Uczestnik przewrotu wojskowego w Cieszynie (1918). Komendant (1918-1919) Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego. Uczestnik walk podczas czeskiego ataku na Śląsk Cieszyński (1919). Komendant Tajnej Organizacji Wojskowej (do sierpnia 1920). Uczestnik walk pod Lwowem podczas wojny polsko-radzieckiej. Po wojnie uczył języka polskiego i śpiewu w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie. Współpracownik "Miesięcznika Pedagogicznego". Działacz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Sekretarz Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie. W 1938 r. za postępowe przekonania przeniesiony do Radlina. Tam również pracował jako nauczyciel. Więzień obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen, gdzie zginął, pochowany w Cieszynie. czytaj więcej...

 
Szotkowski Alojzy Drukuj Email

 Szotkowski, Alojzy daty-życia 1913-1961 Inżynier leśnictwa, nadleśniczy, nauczyciel. Ur. w Mostach k. Jabłonkowa. Syn Jana, kolejarza i Marii Urbanek. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa (1957). Pracował m.in. jako gajowy, a następnie leśniczy w Wiśle (1936-1939), leśniczy w Istebnej (1945-1950) oraz nadleśniczy w Wiśle (1954-1961). Nauczyciel w Technikum Leśnictwa w Brynku. Działacz Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Związku Łowieckiego i in. Radny Gminnej Rady Narodowej w Wiśle. Propagator Wisły jako miasta turystycznego. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko