http://muzeumcieszyn.pl
baza ikonograficzna działaczy Śląska Cieszyńskiego

(Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).Nitra Henryk Drukuj Email

 Nitra, Henryk daty-życia 1891-1948 Rzeźbiarz, malarz. Ur. w Szobiszowicach. Syn Filipa, chłopa i Joanny Palarczyk. Ojciec Bolesława, plastyka. Ukończył średnią szkołę rzeźbiarską w Wałaskim Międzyrzeczu na Morawach. Następnie uczył się rzeźbiarstwa i malarstwa w Wiedniu, Monachium i Morawskiej Ostrawie. Podczas I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej, w oddziale projektującym nagrobki i cmentarze. Po wojnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studia uzupełniał później w Poznaniu i Berlinie. W 1922 r. powrócił na Śląsk Cieszyński. Osiadł w Żermanicach, gdzie otworzył własną pracownię, potem (do 1938) prowadził małe gospodarstwo w Błędowicach, zajmując się jednocześnie pracą artystyczną. W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie, a następnie w Krakowie. Po wojnie osiedlił się w Cieszynie. Tematem jego prac artystycznych byli najczęściej ludzie i ich warsztat: górnicy, hutnicy, chłopi. Wykonywał rzeźby, meble, sprzęty kościelne, ołtarze, płaskorzeźby. Uprawiał też malarstwo olejne i akwarelowe. Członek wielu polskich organizacji (m.in. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego). Założyciel i prezes (1945-1948) ekspozytury Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Cieszynie. Przewodniczący Sekcji Plastyki Amatorskiej przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
Oszelda Paweł Drukuj Email

 Oszelda, Paweł daty-życia 1823-1864 Lekarz, polski działacz narodowy. Ur. w Nieborach. Syn Pawła, właściciela maglowni płótna i gospodarstwa rolnego oraz Marii Liszki. Absolwent szkoły ludowej w Nieborach i gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie. Studia medyczne w Wiedniu (1842-1848). Dyplom doktora medycyny (1848). Po powrocie z Wiednia rozpoczął praktykę lekarską na Śląsku Cieszyńskim i akcję uświadamiania warstwy chłopskiej, urządzając wiece chłopskie, formował gwardie narodowe, m.in. w Nieborach, Ligotce, Wędryni. Za działalność rewolucyjną aresztowany (1850), osadzony w więzieniu w Spielbergu k. Brna. W 1859 r. brał udział w wojnie austriacko-francuskiej jako lekarz wojskowy. Po wojnie przydzielony do garnizonu w Ödenburgu (obecnie Sopron) na Węgrzech, gdzie zmarł. źródło Polski słownik biograficzny. T. 24 / [red. nacz. Emanuel Rostworowski]. - Wrocław [i in.], 1979, s. 605-606 czytaj więcej...

 
Peter Antoni Drukuj Email

 Peter, Anton daty-życia 1831-1898 Nauczyciel, historyk, urzędnik. Ur. w Janskym Vrchu k. Javorníka. Studia filologiczne w Ołomuńcu i Wiedniu. Nauczyciel w Opawie (od 1856). Inspektor szkolny we Frývaldovie (obecnie Jeseník) w l. 1869-1872. Dyrektor państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie (1873-1898). Okręgowy inspektor szkolny (od 1878). Redaktor śląskiego pisma oświatowego "Schlesisches Schulblatt". Autor m.in. opracowania historycznego o Cieszynie. Zm. w Cieszynie.  czytaj więcej...

 
Piegza Karol Drukuj Email

 Piegza, Karol daty-życia 1899-1988 kryptonim gza kryptonim K.P. kryptonim Ol-za kryptonim P. kryptonim P.K. kryptonim Pza pseudonim Zadrożny, Jerzy pseudonim Zadrożny, Karol Nauczyciel, malarz, pisarz, folklorysta, działacz kulturalny. Ur. w Łazach. Syn górnika. Absolwent polskiego seminarium nauczycielskiego w Bobrku (1919). Nauczyciel w Łazach, Orłowej i Stonawie. Dyrektor szkół w Łazach (do 1938), Stonawie oraz Jabłonkowie (1945-1960). W czasie II wojny światowej więzień obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen. Współzałożyciel Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego (1937). Organizator pierwszego Gorolskigo Święta w Jabłonkowie. Zbieracz wszystkiego, co związane z kulturą ludową regionu. Autor prac literackich z zakresu folkloru Śląska Cieszyńskiego, m.in. opowieści ludowych i poezji gwarowej. Zajmował się także malarstwem i fotografiką. Członek Sekcji Folklorystycznej i Sekcji Artystyczno-Literackiej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Zm. w Jabłonkowie. czytaj więcej...

 
Pindór Jan Drukuj Email

 Pindór, Jan daty-życia 1852-1924 Pastor, pisarz, tłumacz. Ur. w Lesznej Górnej. Syn Jana, rolnika i Heleny Kozioł. Ojciec Karola, dyplomaty. Absolwent II. gimnazjum (dawnego ewangelickiego) w Cieszynie (1873). Studia teologiczne w Wiedniu i Lipsku (1873-1877). Doktorat w Lipsku. Ordynowany w 1877 r. Pastor w Cieszynie (1877-1915). Katecheta w Gimnazjum Polskim w Cieszynie. Kaznodzieja w Trzyńcu (1902-1915). W l. 1918-1924 przebywał w Chełmie, prowadząc działalność duszpasterską i charytatywną. Członek Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej w Cieszynie. Autor licznych prac religijnych i historycznych. Tłumacz literatury religijnej na język polski. Publikował na łamach "Przyjaciela Ludu" i "Posła Ewangelickiego" w Cieszynie. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko