http://muzeumcieszyn.pl
baza ikonograficzna działaczy Śląska Cieszyńskiego

(Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).Kiedroń Józef Drukuj Email

 Kiedroń, Józef daty-życia 1879-1932. Inżynier górniczy, polski działacz narodowy, działacz społeczny i polityczny. Ur. w Błędowicach Dolnych lub w Datyniach Dolnych. Syn Józefa, rolnika i Marianny Jaworek. Mąż Zofii Kirkor-Kiedroniowej, polskiej działaczki narodowej. Absolwent szkoły realnej w Cieszynie (1898). Student Politechniki we Lwowie (do 1899). W czasie studiów prezes Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku "Znicz" (1898/1899). Absolwent Akademii Górniczej w Leoben (1902). Pracownik Gwarectwa Witkowickiego (Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft, 1902-1920), zatrudniony w kopalniach w Dąbrowie i Ostrawie. Ze względu na działalność narodową służbowo przeniesiony do Morawskiej Ostrawy (1908-1910). Wykładowca w Polskiej Szkole Górniczej w Dąbrowie (od 1910). Działacz Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Z jej ramienia podpisał umowę w sprawie podziału terytorialnego Śląska Cieszyńskiego (1918). Członek delegacji polskiej na konferencję w Spa (1920). Po opuszczeniu Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. pracownik kierownictwa firm i organizacji związanych z przemysłem na Górnym Śląsku i w Warszawie. Działał w Polskim Komisariacie Plebiscytowym dla Górnego Śląska i Naczelnej Radzie Ludowej w Bytomiu (1920-1921). Minister przemysłu i handlu w rządzie Władysława Grabskiego (1923-1925). Współpracownik "Dziennika Cieszyńskiego". Zaangażowany w tworzenie polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Działacz partii politycznych, m.in. Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polskiego Stronnictwa Narodowego, Ligi Narodowej i Polskiego Zjednoczenia Narodowego. Od 1919 r. członek Związku Ludowo-Narodowego i jego Komitetu Politycznego (1924-1925). Działacz Związku Górników i Hutników Polskich w Austrii, a od 1904 r. Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego. Zm. w Berlinie, pochowany w Cieszynie. Czytaj więcej...

 
Klucki Ludwik Drukuj Email

 Klucki, Ludwik daty-życia 1801-1877 Adwokat, burmistrz Cieszyna. Ur. w Hranicach. Syn Józefa Kluky, lekarza i Alojzji. Ojciec Sobieslausa, adwokata. Absolwent gimnazjum w Brnie oraz liceum w Klagenfurcie i Lublanie. Studia prawnicze w Pawii, gdzie uzyskał tytuł doktora praw. Uczestnik wystąpień rewolucyjnych w Pawii (skazany na 2 lata więzienia w Mediolanie). Praktyka prawnicza w Wiedniu. Adwokat w Cieszynie (1831-1864). W okresie Wiosny Ludów zaangażowany w walkę o wprowadzenie języków słowiańskich, w tym polskiego, w sądach, propagator idei słowiańskich. Mecenas polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, wydawca "Tygodnika Cieszyńskiego". Komendant Gwardii Narodowej w Cieszynie (1848). Prezes Czytelni Polskiej (od 1849) i Czytelni Ludowej w Cieszynie (od 1861). Burmistrz Cieszyna (1851-1861). Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...

 
Kopp Georg Drukuj Email

 Kopp, Georg daty-życia 1838-1914 Biskup diecezji wrocławskiej. Ur. w Duderstadt. Od 1881 r. biskup Fuldy. Od 1887 biskup wrocławski. W 1906 r. nadano mu honorowe obywatelstwo Cieszyna. Zm. w Opawie. czytaj więcej...

 
Kunicki Ryszard Drukuj Email

 Kunicki, Ryszard daty-życia 1873-1960 kryptonim R. K-cki pseudonim Lubelski, Cezary Lekarz, działacz polityczny. Ur. w Tyflisie na Kaukazie. Syn Czesława, lekarza i Heleny Popejko. Ojciec Stanisława i Adama, lekarzy. Absolwent Gimnazjum Klasycznego nr 3 w Warszawie (1892), studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Skazany na zesłanie do guberni symbirskiej za działalność niepodległościową (1894), studia dokończył w Krakowie (1899). Po studiach osiadł na Śląsku Cieszyńskim (1899). Mieszkał m.in. w Łazach, Morawskiej Ostrawie (1901) i Frysztacie (od 1902). Członek Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Siła" (przewodniczący Zarządu Głównego), Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, Rady Nadzorczej Banku Rolniczego we Frysztacie i krakowskiego oddziału Uniwersytetu Ludowego. Poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1907-1911). W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Od 1917 r. lekarz w szpitalu wojskowym w Cieszynie. Członek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Przewodniczący Głównego Komitetu Plebiscytowego (od 1919). W 1920 r. wybrany do naczelnych władz Polskiej Partii Socjalistycznej. Wydawca "Robotnika Śląskiego" (1909-1911). Poseł do sejmu RP (1919-1922). W 1920 r. opuścił Śląsk, działał w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Pracował jako lekarz i społecznik. Autor licznych prac z zakresu medycyny. Zm. w Warszawie. czytaj więcej...

 
Kłapsia Alfred Drukuj Email

 Kłapsia, Alfred Gustaw daty-życia 1830-1894 Pastor. Ur. w Holčovicach na Śląsku Opawskim. Syn Gustawa Henryka, pastora. Studiował teologię w Wiedniu. W l. 1856-1862 był wikariuszem w Cieszynie, później pastor w Orłowej. W swoim zborze podobnie jak i w Morawskiej Ostrawie, gdzie pełnił funkcję administratora zboru wprowadził do użytku polski kancjonał. Zm. w Orłowej. czytaj więcej...

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko