http://muzeumcieszyn.pl
baza ikonograficzna dziaaczy lska Cieszyskiego

(Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).Buzek Karol Drukuj Email

 Buzek, Karol daty-ycia 1882-1936 Nauczyciel, dziaacz owiatowy. Ur. w Lesznej Dolnej. Absolwent pastwowego seminarium nauczycielskiego w Cieszynie. Nauczyciel w Raju, Karwinie i Cieszynie. Inspektor szkolny w powiecie cieszyskim (1919-1933). Dziaacz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na lsku, Polskiego Towarzystwa Turystycznego "Beskid lski" oraz Macierzy Szkolnej Ksistwa Cieszyskiego (prezes zarzdu gównego: 1925-1934). Autor wielu prac dotyczcych fizjografii lska Cieszyskiego. czytaj wicej...

 
Chromik Jan Drukuj Email

 Chromik, Jan daty-ycia 1875-1940. Nauczyciel, dziaacz spoeczny. Ur. w Koczycach Maych. Syn stolarza. Ojciec Ottona, nauczyciela. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Cieszynie. Nauczyciel w Starym Miecie k. Karwiny, Polskiej Lutyni, Orowej i Dbrowie. Dyrektor Polskiej Szkoy Wydziaowej we Frysztacie. Prezes filii Towarzystwa Oszczdnoci i Zaliczek w Dbrowie (1900-1935). Prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosowacji (1920-1935). W czasie II wojny wiatowej wizie obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen, gdzie zgin. czytaj wicej...

 
Demel Johann Drukuj Email

 Demel von Elswehr, Johann Nepomuk daty-ycia 1825-1892. Prawnik, dziaacz polityczny, burmistrz Cieszyna. Ur. w Cieszynie. Syn Antona, adwokata. Ojciec Leonharda, burmistrza Cieszyna; Brunona, prawnika oraz Percyvala, oficera. Studia prawnicze w Wiedniu. Praktyka adwokacka w kancelarii ojca w Cieszynie. Pose do parlamentu we Frankfurcie nad Menem (1848), wiedeskiego i do lskiego Sejmu Krajowego w Opawie (od 1861). Burmistrz Cieszyna (1861-1874, 1876-1891). W 1867 r. podniesiony do stanu szlacheckiego. W 1882 r. nadano mu tytu honorowego obywatela Cieszyna. Zm. w Opawie. czytaj wicej...

 
Farnik Ernest Drukuj Email

 Farnik, Ernest daty-ycia 1871-1944 pseudonim lzak. Nauczyciel, publicysta, dziaacz owiatowy i kulturalny. Ur. w Cierlicku Górnym. Syn Alojzego, chopa i Rozalii Palarczyk. Absolwent pastwowego gimnazjum w Cieszynie (1894), gdzie by czonkiem tajnej organizacji modziey "Jedno". Studiowa germanistyk w Uniwersytecie Jagielloskim. Wspózaoyciel Stowarzyszenia Akademików Polskich na lsku "Znicz". Doktorat uzyska w 1900 r. Nauczyciel gimnazjalny w Krakowie, Wadowicach (1900-1901), nastpnie w Gimnazjum Polskim w Cieszynie (1901-1910). Dyrektor polskiego seminarium nauczycielskiego w Bobrku (1910-1918). Naczelnik Komisji Szkolnej przy Radzie Narodowej Ksistwa Cieszyskiego (1918-1922). czytaj wicej...

 
Feitzinger Edward Drukuj Email

 Feitzinger, Edward (jr) daty-ycia 1851-1932. Ksigarz, drukarz i wydawca. Ur. w Cieszynie. Syn Edwarda (seniora), ksigarza i introligatora oraz Ludwiki Franciszki Teresy Czeike. Ojciec Hermanna, chemika i ksigarza. Waciciel wydawnictwa i ksigarni w Cieszynie. Znacznie rozszerzy odziedziczon po ojcu ksigarni. Sprzedawa polskie podrczniki szkolne, kalendarze, powieci, ksiki dla dzieci i modziey, artykuy papiernicze oraz przybory szkolne. Utrzymywa kontakty z ksigarzami poznaskimi, których patriotyczne i popularnonaukowe wydawnictwa rozprowadza po caym lsku. Ogosi szereg katalogów swej firmy. Prowadzi dziaalno nakadow: wydawa w wysokich nakadach, na niskim poziomie literackim i edytorskim ksiki przygodowe, sensacyjno-rozrywkowe, a take przewodniki turystyczne, modlitewniki i inne. Ok. 1874 r. zaoy nowoczesn drukarni, w której wydawa ksiki w jzyku niemieckim i polskim. W 1888 r. sprzeda drukarni firmie Kutzer i Spóka, a w 1889 r. przej wydawnictwo Jerzego Kotuli. Po 1918 r. ograniczy dziaalno firmy i przekaza j synowi Hermannowi. Zm. w Cieszynie. czytaj wicej...

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko