http://muzeumcieszyn.pl
galeria wystaw czasowych
Słowianie w Piekiełku. Zabytki archeologiczne z grodziska w Między¶wieciu Drukuj Email

 Wystawa czynna w Muzeum i. Gustawa Morcinka w Skoczowie od 16.06.2017 do 23.07.2017

 
Koscioły Łaski i ich historia Drukuj Email

 Wystawa czynna od 24.05.2017 do 17.09.2017 Sala Rzymska 

Eksponaty pochodza z prywatnej kolekcji pana Piotra Siemki.
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko